IMMI

Již více než 20 let se poskytovatelé služeb, úřady a zákazníci z řad průmyslu spoléhají na IMMI, jako na jeden z nejlepších softwarových nástrojů v oblasti kontroly imisí. IMMI je softwarové řešení německé firmy Wölfel pro výpočet hluku ve venkovních a vnitřních prostorách a znečištění ovzduší.

Vyznačuje se intuitivním uživatelským prostředím, pomocí kterého řídíte výpočetní algoritmy, které jsou definovány národními a mezinárodními aktuálními normami a nařízeními. Celý systém je modulární, takže konkrétní sestavu lze připravit dle konkrétních aktuálních požadavků dané úlohy.

Výhody:

 • Stavební akustika, šíření hluku ve venkovním prostředí a výpočty znečištění ovzduší pomocí jednoho softwarového nástroje
 • Individuální možnost konfigurace celého systému přímo dle Vašich požadavků
 • Kompletní řešení od návrhu modelu, přes výpočet až po tvorbu reportů
 • Různé druhy rozhraní (ArcGIS, Online mapové služby, OSM Import…)

Nejčastější aplikace:

 • Schvalovací řízení (Úřady, Silniční doprava, železniční doprava, hluk letadel…)
 • Plánování malých i velkých projektů
 • Mapování hluku

  Vyžádejte si cenovou nabídku na tento produkt


  * Povinné pole