LB-acoustics dovede svým portfoliem pokrýt téměř všechny požadavky na měření zvuku.

To znamená nasazení základních, na obsluhu velice jednoduchých zvukoměrů pro jednoduchá měření zvuku, přes univerzální, vícekanálové analyzátory pro průmysl, či komplexní a složité systémy určené pro měření v oblasti psychoakustiky a dalších inovativních úloh. Většina zvukoměrů je třídy 1 a 2 a je typově schválena s možností následného ověřování. Vedle základních produktů dodáváme i kompletní příslušenství, jako jsou stativy, mikrofony, speciální snímače pro infrazvuk, akustickou intenzitu a akustické kalibrátory.

LB-acoustics dovede nabídnout řešení pro jakoukoliv měřicí úlohu v rámci měření a testování vibrací.

Od malých, jednoduchých ručních vibrometrů pro monitorování stavu strojů, přes vícekanálové FFT analyzátory s výkonným software až po komplexní vibrační testovací systémy na simulaci vibrací – shakery. Další důležitou oblastí je měření vibrací přenášených na člověka. A v neposlední řadě – složité aplikace v rámci výzkumu, vývoje, kontroly vyráběné produkce jsou prováděny pomocí bezkontaktních laserových vibrometrů.