Novinky od LB-acoustics

Immer auf dem Laufenden mit dem
LB-acoustics-Newsletter

Melden Sie sich für unseren Newsletter an. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden.


SV 971A – Zjednodušená stavební akustika pomocí Bluetooth-mobilní aplikace

Díky novému uživatelskému rozhraní je celá konfigurace a měření s tímto zvukoměrem jednodušší než kdy dříve. Zvukoměr se zapne a měření se spouští a zastavuje pouze jedním tlačítkem. Díky této inovaci je SV 971A ideální volbou pro mnoho aplikací v akustické měřicí technice (např. ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, stavební akustika, výzkum a vývoj atd.).

Aplikace pro stavební akustiku pro chytré telefony, aktivovaná připojením Bluetooth provede uživatele měřením zvukové izolace dle ISO 16283. Výsledky jsou zobrazeny na displeji a také prezentovány jsko protokol v souladu s požadavky ISO. Protokol pro různé polohy zdrojů zvuku obsahuje naměřené hodnoty vysílací a přijímací místnosti. Vytváři se během měření a ukladá se do vnitřní paměti.

V průběhu měření se v aplikaci pro stavební akustiku ověřuje věřohodnost a soulad s normami. V případě potřeby bude uživatel informován o nezbytných úpravách.

Uživatelské rozhraní umožňuje zobrazovat výsledky ve formě časových průběhů, spekter i jako číselné hodnoty.

Je však třeba poznamenat, že SV 971A v současné době nelze ověřovat a že schválení bude nějakou dobu trvat. Vzhledem k tomu, že rozšířený, ověřovatelný model SV 979 má také rozhraní Bluetooth, lze s tímto zařízením použít také aplikaci pro stavební akustiku v praxi.